ბასკეთის სოფლის მეურნეობისა და თევზჭერის მინისტრის მოადგილე ბიტორ ოროზი.

ბასკეთის სოფლის მეურნეობისა და თევზჭერის მინისტრის მოადგილე ბიტორ ოროზი.