• მაია ომიაძე: „გასტრონომიული კონგრესი საუკეთესო პლატფორმაა ქვეყნის ენოგასტრონომიის პოტენციალის წარმოჩენისთვის“
    მაია ომიაძე: „გასტრონომიული კონგრესი საუკეთესო პლატფორმაა ქვეყნის ენოგასტრონომიის პოტენციალის წარმოჩენისთვის“